مشکلات موجود در برق شهری

منبع تغذیه با بالاترین کیفیت، منبع تغذیه ای است که در دسترس بودن دائمی را تضمین می کند و شکل موج سینوسی کاملی را ارائه می دهد. با این حال، در واقعیت، عوامل زیادی وجود دارد که بر تامین یک عرضه کامل تاثیر می گذارد و مانع آن می شود. این موارد از پدیده های هواشناسی (رعد و برق، طوفان، باد و غیره) تا اختلالات ناشی از خود کاربران (اتصال و قطع بارها، حوادث، خرابی تجهیزات و غیره) را شامل می شود. در نتیجه منبع تغذیه در معرض انواع اختلالات الکتریکی قرار می گیرد که می تواند کیفیت آن را کاهش دهد و حتی باعث قطعی برق شود.

 • Voltage spikes

  نوسانات شدید لحظه ای

  Spike ها  ولتاژ های سریع، گذرا و با طول زمانی  کوتاه هستند که به شکل موج اصلی برق اضافه می شوند. این ولتاژها میتوانند به هر دو سیکل مثبت و منفی اضافه شده و به اجزای الکتریکی خسارت وارد کرده یا آنها را از بین ببرند. Spike ها توسط ترموستاتها یا سایر تجهیزاتی که جریان های الکتریکی زیاد را Switch   می کنند یا توسط بارهایی که توسط شرکتهای برق Switch می شوند ایجاد می گردند. بدون شک صاعقه ای که به زمین اصابت می کند از جدی ترین عوامل تولید این نوسانات است.

 • Power cuts and micro-cuts

  قطع برق و قطعی های جزیی

  عبارت است از قطع جریان برق، در این هنگام منبع نیروی برق کاملا از کار می افتد.

 • Undervoltages and voltage gaps

  کمبود ولتاژ و شکاف ولتاژ

  Under-Voltage ها همانند Sagها هستند ولی طول مدت آنها بیشتر است نسبت به وضعیت شرکت تولید کننده برق منطقه ای و در شرایط بحرانی افت طولانی ولتاژ ممکن است چندین ساعت ادامه یابد.

 • High frequency disturbances

  اختلالات فرکانس بالا

  Spike ها  ولتاژ های سریع، گذرا و با طول زمانی  کوتاه هستند که به شکل موج اصلی برق اضافه می شوند. این ولتاژها میتوانند به هر دو سیکل مثبت و منفی اضافه شده و به اجزای الکتریکی خسارت وارد کرده یا آنها را از بین ببرند. Spike ها توسط ترموستاتها یا سایر تجهیزاتی که جریان های الکتریکی زیاد را Switch   می کنند یا توسط بارهایی که توسط شرکتهای برق Switch می شوند ایجاد می گردند. بدون شک صاعقه ای که به زمین اصابت می کند از جدی ترین عوامل تولید این نوسانات است.

 • هارمونیک ها

  هارمونیک ها

  هارمونیکها عموما توسط بارهای غیرخطی به وجود می آیند که از برق شهر جریانهایی با دامنه بالا می کشد. هارمونیکها باعث افزایش نامناسب جریان می شوند و این افزایش اثر خود را در دماهای بالا نشان می داده و باعث خرابی اجزای تشکیل دهنده و افزایش حرارت دستگاه ها می شود.

 • تغییرات ولتاژ گذرا

  تغییرات ولتاژ گذرا

  Spike ها  ولتاژ های سریع، گذرا و با طول زمانی  کوتاه هستند که به شکل موج اصلی برق اضافه می شوند. این ولتاژها میتوانند به هر دو سیکل مثبت و منفی اضافه شده و به اجزای الکتریکی خسارت وارد کرده یا آنها را از بین ببرند. Spike ها توسط ترموستاتها یا سایر تجهیزاتی که جریان های الکتریکی زیاد را Switch   می کنند یا توسط بارهایی که توسط شرکتهای برق Switch می شوند ایجاد می گردند. بدون شک صاعقه ای که به زمین اصابت می کند از جدی ترین عوامل تولید این نوسانات است.

 • نوسان ولتاژ

  نوسان ولتاژ

  Spike ها  ولتاژ های سریع، گذرا و با طول زمانی  کوتاه هستند که به شکل موج اصلی برق اضافه می شوند. این ولتاژها میتوانند به هر دو سیکل مثبت و منفی اضافه شده و به اجزای الکتریکی خسارت وارد کرده یا آنها را از بین ببرند. Spike ها توسط ترموستاتها یا سایر تجهیزاتی که جریان های الکتریکی زیاد را Switch   می کنند یا توسط بارهایی که توسط شرکتهای برق Switch می شوند ایجاد می گردند. بدون شک صاعقه ای که به زمین اصابت می کند از جدی ترین عوامل تولید این نوسانات است.

 • نوسانات فرکانس

  تغییرات فرکانس برق شهر ناشی از دستگاه های تولیدکننده برق در نیروگاهها مانند ژنراتورها بوده که افزایش یا کاهش آن موجب آسیب شدید به مصرف کننده ها می شود.

 • Transients

  نوسانات گذرا

  Spike ها  ولتاژ های سریع، گذرا و با طول زمانی  کوتاه هستند که به شکل موج اصلی برق اضافه می شوند. این ولتاژها میتوانند به هر دو سیکل مثبت و منفی اضافه شده و به اجزای الکتریکی خسارت وارد کرده یا آنها را از بین ببرند. Spike ها توسط ترموستاتها یا سایر تجهیزاتی که جریان های الکتریکی زیاد را Switch   می کنند یا توسط بارهایی که توسط شرکتهای برق Switch می شوند ایجاد می گردند. بدون شک صاعقه ای که به زمین اصابت می کند از جدی ترین عوامل تولید این نوسانات است.

 • اضافه ولتاژهای گذرا و دائمی

  اضافه ولتاژهای گذرا و دائمی

  افزایش طولانی مدت ولتاژ که آسیب آن زیاد بوده و علت آن معمولا شبکه توزیع برق می باشد.