دکتر UPS

هدف شرکت آبان ارائه خدمات و پشتیبانی مطلوب به مشتریان گرامی می باشد که علت این هدف گذاری، شناخت کامل شرکت “آبان” از صنعت UPS و نیاز شما مشتریان گرامی می باشد.

در “اورژانس یو پی  اس (UPS) شرکت آبان” شما می توانید پس از پایان گارانتی یوپی اس خود و یا در صورت نداشتن گارانتی برای یو پی اس موجود ( جدید یا قدیمی )، با بازدید کارشناسان شرکت آبان، یوپی اس خود را تحت ” گارانتی آبان” قرار دهید.

در ادامه ارائه خدمات مشاورهای برای شما مشتری گرامی، در صورت نیاز به بازدید، کارشناسان این شرکت آمادگی بازدید حضوری از سایت شما و ارائه راهکار های تئوری و عملی را دارند.

شرکت آبان جهت بهینه سازی استفاده از دستگاه یوپی اس پیشنهاد می نماید که از بازدیدهای ادواری در قالب قرارداد سرویس و پشتیبانی استفاده فرمایید.


مزایای قرارداد سرویس و پشتیبانی

  • داشتن یوپی اس جایگزین در صورت خرابی  یوپی اس موجود
  • اولویت برای دریافت سرویس و پشتیبانی
  • دریافت سرویس و پشتیبانی در روزهای جمعه
  • اطمینان از سلامت عملکرد یوپی اس و باتریها به طور دائم
  • می توانید یو پی اس هم “اجاره” کنید.