كابينت 4 طبقه

کابینت باتری چهار طبقه Orginal با مارک jet power

ماژولار

با فیوز DC

چهار طبقه

درب هااز طرفین

ابعاد۱۲۰*۴۷*۹۵

قابلیت حمل آسان:تمامی قطعات کابینت Orginal به صورت منفصل بوده و در محل استفاده اسمبل می شوند.

ظرفیت جاسازی باتری:

۱۲۰A

100A

65A

40A

26A

18A

7A

20

20 20 20

40

-

-