كابينت 3 طبقه

کابینت باتری ABAN،سه طبقه

رنگ الکتروستاتیک

صفحات داخلی استیل

درب از چهار طرف

ابعاد۱۰۰*۴۱*۵۷

ظرفیت جاسازی باتری:


۱۲۰A

100A

65A

40A

26A

18A

7A

6

9 9 12 18

36

48