كابينت 2 طبقه

کابینت باتری ABAN ،دو طبقه

رنگ الکتروستاتیک

صفحات داخلی استیل

درب از چهار طرف

ابعاد۷۰*۴۱*۵۷

ظرفیت جاسازی باتری:


۱۲۰A

۱۰۰A

۶۵A

۴۰A

۲۶A

۱۸A

۷A

۴

۶ ۶ ۸

۱۲

۲۴ ۳۲