كابينت 2 طبقه

کابینت باتری ABAN ،دو طبقه

رنگ الکتروستاتیک

صفحات داخلی استیل

درب از چهار طرف

ابعاد۷۰*۴۱*۵۷

ظرفیت جاسازی باتری:


۱۲۰A

100A

65A

40A

26A

18A

7A

4

6 6 8

12

24 32