كابينت 1 طبقه

کابینت باتری ABAN یک طبقه

رنگ الکتروستاتیک

صفحات داخلی استیل

درب از چهار طرف

ابعاد:۳۵*۴۱*۵۷

ظرفیت جاسازی باتری


۱۲۰A

100A

65A

40A

26A

18A

7A

2

3

3

4

6

12

16