صداي مشتري

از شما گرامیان تقاضا داریم هر گونه نظر خود را در از طریق سامانه پیام کوتاه شرکت ABAN به شماره ۳۰۰۰۶۹۰۶ برای ما ارسال فرمایید.

مدیران و کارشناسان آبان با رویی گشاده پذیرای نظر های شما هستند .

تلفن شرکت آبان: ۷۷۳۲۷۲۰۵-۷۷۳۲۷۱۳۶-۷۷۱۲۸۷۰۹-۷۷۱۲۸۴۲۴- ۸۷۷۹۸-۰۲۱

همچنین در صورت نیاز می توانیدبه ایمیل مستقیم مدیر عامل به آدرس manager@abanenergy.comپیام ارسال فرمایید.