برآورد توان ups

 تجهیزات مختلف الکترونیکی از جمله، کامپیوترها،سرورها،تجهیزات مخابراتی،لوازم پزشکی و آزمایشگاهی و… دارای “توان مصرفی متفاوت”هستند.

برآورد توان دقیق U.P.Sجهت مصرف کننده ها معمولاًبا مشاوره تلفنی یا بازدید حضوری انجام میپذیرد،اما جهت اطلاعات کلی و عمومی بازدید کنندگان محترم از سایت شرکت آبان ،جدول زیر که نشانگر “توان مصرفی”تجهیزات کامپیوتری میباشد ارائه گردیده است.

 

 

 

توان نامی

تجهیزات

توان نامی

تجهیزات

۷۵۰ VA

Network printer

500VA

Server

100 VA

Scanner

300VA

Standard PC

300 VA

Cash Register

350 VA

Multimedia PC

50 VA

Network Switch

500 VA

Web server

50 VA

Router

100 VA

Dump Terminal

300 VA

PBX phone exchange

150VA

PC Terminal

100 VA

Fax

75VA

Monitor 14″

50 VA

Modem

100 VA

Monitor 17″

20 VA

Wireless phone

150 VA

Monitor 21″

30 VA

Florescent 20W

100 VA

Ink jet printer

65 VA

Florescent 40W

150 VA

Dot Matrix Printer

150 VA

Color TV21″

600 VA

Laser printer

200 VA

Color TV 29″

750 VA

Laser A3 printer

 

 

 

 

جهت “برآورد توان”دقیق به مشاوره شرکت آبان اعتماد نمایید.

تلفن:۸۷۷۹۸-۰۲۱

“سامانه پیام کوتاه”۳۰۰۰۹۶۰۶

marketing@abanenergy.com

technical@abanenergy.com