برآورد توان ups

 تجهیزات مختلف الکترونیکی از جمله، کامپیوترها،سرورها،تجهیزات مخابراتی،لوازم پزشکی و آزمایشگاهی و… دارای “توان مصرفی متفاوت”هستند.

برآورد توان دقیق U.P.Sجهت مصرف کننده ها معمولاًبا مشاوره تلفنی یا بازدید حضوری انجام میپذیرد،اما جهت اطلاعات کلی و عمومی بازدید کنندگان محترم از سایت شرکت آبان ،جدول زیر که نشانگر “توان مصرفی”تجهیزات کامپیوتری میباشد ارائه گردیده است.

 

 

 

توان نامی

تجهیزات

توان نامی

تجهیزات

۷۵۰ VA

Network printer

۵۰۰VA

Server

۱۰۰ VA

Scanner

۳۰۰VA

Standard PC

۳۰۰ VA

Cash Register

۳۵۰ VA

Multimedia PC

۵۰ VA

Network Switch

۵۰۰ VA

Web server

۵۰ VA

Router

۱۰۰ VA

Dump Terminal

۳۰۰ VA

PBX phone exchange

۱۵۰VA

PC Terminal

۱۰۰ VA

Fax

۷۵VA

Monitor 14″

۵۰ VA

Modem

۱۰۰ VA

Monitor 17″

۲۰ VA

Wireless phone

۱۵۰ VA

Monitor 21″

۳۰ VA

Florescent 20W

۱۰۰ VA

Ink jet printer

۶۵ VA

Florescent 40W

۱۵۰ VA

Dot Matrix Printer

۱۵۰ VA

Color TV21″

۶۰۰ VA

Laser printer

۲۰۰ VA

Color TV 29″

۷۵۰ VA

Laser A3 printer

 

 

 

 

جهت “برآورد توان”دقیق به مشاوره شرکت آبان اعتماد نمایید.

تلفن:۸۷۷۹۸-۰۲۱

“سامانه پیام کوتاه”۳۰۰۰۹۶۰۶

marketing@abanenergy.com

technical@abanenergy.com