ارائه خدمات پشتيباني در 90 نقطه از كشور

توجه به “خدمات پس از فروش”مهمترین سیاست شرکت آبان پس از ارائه”محصولات با کیفیت” میباشد.

در این راستا شرکت آبان در کلیه مراکز استانها و در ۹۰ نقطه از کشور خدمات پس از فروش را به مشتریان گرامی ارائه مینماید.

technical@abanenergy.com