فرصت هاي شغلي

شرکت آبان از متخصصین فعال و علاقه مند جهت تکمیل پرسنل
خود در محیطی پویا دعوت به همکاری می نماید.

در صورت تمایل به همکاری فرم ذیل را تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی:
جنسیت: مرد زن
وضعیت تاهل: مجرد متاهل
تاریخ تولد
وضعیت نظام وظیفه: انجام داده ام انجام نداده ام معاف شده ام
آخرین مدرک تحصیلی:
زمینه مورد علاقه: فروش مالی مالی و اداری فنی
آدرس پست الکترونیک
نشانی محل سکونت
شماره تماس تابت و همراه
سوابق شغلی و توضیحات
نام وشماره تماس معرف