استفاده از ترانس ایزوله در UPS آن لاین

استفاده از ترانس ایزوله در UPS آن لاین

۱- استفاده ترانس به صورت خارجی در خروجی دستگاههای Transformer-Less هیچگونه فایده ای به غیر از ایزوله کردن جریان DC ندارد و دستگاه در این حالت دارای THD خروجی بیشتر و رگولاسیون ولتاژ پایین تر میباشد.

۲- با انجام این عمل ” ترانس” بعنوان یک مصرف کننده در خروجی دستگاه قرار گرفته و باعث کاهش توان خروجی UPS و  کاهش راندامان نهایی خواهد شد.