اطلاعیه تغییر آدرس و تلفن شرکت آبان

اطلاعیه تغییر آدرس و تلفن شرکت آبان

مشتری گرامی

.پیرو تغییرات ایجاد شده در شرکت آبان ، اطلاعات محل جدید شرکت به شرح ذیل می باشد
آدرس : تهران خیابان دماوند خ باباییان پایین تر از پنجم شیدایی پلاک ۲۲

تلفن: ۸۷۷۹۸

تلفن: ۷۷۳۲۷۱۳۶ – ۷۷۳۲۷۲۰۵
فکس: ۷۷۱۲۸۷۹۰