انتقال واحد فنی آبان:واحد فنی و تعمیرات و خدمات پس از فروش آبان از دفتر جردن به محل کارخانه به آدرس خیابان دماوند بلوار بابائیان پلاک ۲۲ منتقل گشت.تلفن:۷۷۳۲۷۲۰۵-۷۷۳۲۷۱۳۶

انتقال واحد فنی آبان:واحد فنی و تعمیرات و خدمات پس از فروش آبان از دفتر جردن به محل کارخانه به آدرس خیابان دماوند بلوار بابائیان پلاک ۲۲ منتقل گشت.تلفن:۷۷۳۲۷۲۰۵-۷۷۳۲۷۱۳۶

image-0b535a200957c230b7893561a21d74cd35f6c21a7cddde07c6549ea95885ab1f-V